W CENTRUM RODZINY

W centrum rodziny znajduje się para małżeńska Józefa i Heleny Matysiaków, ludzi już starszych, rodziców dorosłych dzieci. Jest to para solidna, jej związek opiera się na długoletnim pożyciu i wzajemnym zaufaniu, którego sprawdzianów do­myślać się możemy raczej we wspólnym pokony­waniu powszednich życiowych przeciwności niż w osobliwej „harmonii dusz” lub wspólnocie ide­ałów, te bowiem z rzadka stają się przedmiotem dyskusji małżonków. Jest rzeczą znamienną, że w odczuciu tysięcy słuchaczy radiowych, którzy obdarowali rodzinę Matysiaków swoją bezintere­sowną miłością, na pierwsze miejsce wśród tej pa­ry wysuwa się raczej pani Helena niż pan Józef. Nie ma w tym nic osobliwego — to raczej powtó­rzenie tradycyjnego wzoru, w myśl którego rze­czywistym ośrodkiem rodziny, fundamentem jej trwałości i źródłem ciepła jest nie ojciec, ale mat­ka.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)