W DUSZY ODBIORCY

W duszy masowego odbiorcy tego rodzaju imprez rozrywkowych współżyją ze sobą dwa pozornie sprzeczne uczucia. Z jednej strony aprobuje on sy­tuację, kiedy piosenkarz lub piosenkarka staje się „gwiazdą”, a więc czymś lepszym, stojącym wyżej, czymś godnym uwielbienia, osobą, której autograf posiada pewną cenę, z drugiej jednak drąży go pragnienie poufałości. Owa poufałość jest niezbę­dnym czynnikiem komfortu psychicznego, ona wła­śnie daje poczucie owej „światowości” w stopniu najwyższym. Zastanawiając się nad niesłychaną po­pularnością typu konferansjerki estradowej, repre­zentowanego przez Lucjana Kydryńskiego, wy­padnie dojść do wniosku, że opracował on na uży­tek swoich odbiorców nieomal że idealny model symbiozy adoracji z poufałością.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)