W ODSTĘPACH CZASU

Niezależnie jednak od tego można wykazać, że im większy odstęp czasu między obserwacją a relacją, tym bardziej dra­styczne będą odchylenia od rzeczywistego prze­biegu wypadków. Może należałoby w tym miejscu powiedzieć coś o      sugestii, jest to bowiem hasło pospolicie używane przy próbach wyjaśniania rzekomo nadprzyrodzo­nych wydarzeń. Kiedyś sami psychologowie bar­dzo lubili to słowo; dzisiaj rzadko kiedy można je znaleźć w podręcznikach tego przedmiotu, odkąd uznano, że określenie jakiegoś zjawiska jako rezul­tatu „sugestii” oznacza tylko nadanie mu nazwy, a nie lepsze jego zrozumienie. Nie ma żadnego da­jącego się wyodrębnić procesu psychologicznego, który by odpowiadał temu terminowi, obejmują­cemu wiele różnorodnych zjawisk.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)