W PÓŹNIEJSZYCH LATACH

W późnych już latach życia ogłosił swą monumentalną pracę zatytułowaną VoIkerpsychologie. To rozwlekłe dzieło, obficie czerpiące z Frazera, jest całkowicie oderwane od badań do­świadczalnych Wundta i dziś zasłużenie zapomnia­ne. Przywołujemy je tutaj tylko dlatego, że Wundt z dezynwolturą wykłada tam interpretację magii dokładnie przeciwstawną poglądowi Frazera: „Przyczynowość, w naszym rozumieniu słowa, nie istnieje dla człowieka pierwotnego. Jeśli w ogóle można o niej mówić na jego szczeblu świadomości, to mamy prawo powiedzieć co najwyżej, że kieruje się on przyczynowością magii. Tej jednak nadają piętno nie reguły kojarzenia wy­obrażeń [podkr. G. J.], lecz motywy emocjonal­ne. Mitologiczna przyczynowość emocjonalnej magii jest w takim samym stopniu doraźna i nieregular­na, w jakim logiczna przyczynowość wyłaniająca się z uporządkowanej sekwencji spostrzeżeń i wy­obrażeń jest prawidłowa.”

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂