W PRASIE MEDYCZNEJ

Równocześnie w cza­sopismach medycznych wielu lekarzy zamieszczało swe spostrzeżenia o działaniu na człowieka wpły­wów sprzed dnia jego narodzin. A potem, w pierw­szej połowie dwudziestego wieku, wszystko to od­rzucono jako „przesądy”. W swej uroczej książce, której piszący te słowa wiele zawdzięcza, Bergen Evans umieścił koncepcję wpływu okresu płodo­wego na dziecko jako przykład „nonsensu.” A jed­nak badania dokonane w ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci podtrzymują pogląd, iż nie tylko fi­zyczna choroba matki, ale również przeżyty przez nią stress psychiczny bywa szkodliwy dla płodu; może on być przyczyną deformacji czy też wad systemu nerwowego, powodujących później zabu­rzenie czynności umysłowych lub zachowania.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)