WAŻNA CECHA DZIAŁALNOŚCI

Tej szlachetnej teorii nie przeczy bynajmniej proza­iczny fakt, że przyziemnym celem owych części artystycznych jest po prostu zapewnienie odpo­wiedniej frekwencji na oficjalnej części zgroma­dzenia.)Drugą ważną cechą działalności rozrywkowej lat pięćdziesiątych wydaje się pewien rys niezdecy­dowania pomiędzy tym, co nazywamy tu zabawą, a tym, co nazywamy tu rozrywką. Intencją zasad­niczą było wypełnienie w sposób zorganizowany czasu wolnego, a więc była to funkcja, której współcześnie stara się sprostać przemysł rozrywko­wy. Z drugiej strony jednak idealną formą owego wypełnienia wydawała się działalność amatorska, a więc domagająca się czynnego udziału i należąca tym samym do gatunku zabawy.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)