WE WSZYSTKICH WYPADKACH

Wreszcie młody Rudnicki przeżywa radość z odnalezienia swego miejsca w ramach klasy, z którą razem zamierza w przyszłości obalić cały dotychczasowy porządek społeczny. Niemniej jed­nak we wszystkich tych wypadkach mamy do czy­nienia z jasno określoną płaszczyzną odniesienia, z systemem nakazów i zakazów płynących ze stro­ny społeczeństwa, których bohaterowie są świa­domi, niezależnie od ich osobistych zamiarów i za- patrywan. Są to wskazania jasno zdefiniowane zarowno w wymiarze wielkich struktur, jak i’V naj­drobniejszych nawet szczegółach, formach towa­rzyskich, elementach ubioru. Rudnicki, kiedy zo­stanie nie tylko robotnikiem fabrycznym, ale i kon­spiratorem socjalistycznego ruchu, nie omieszka przekazać nam w Starym i nowym opisu swego ekwipunku i ubioru, na który składa się „komplet cajgowy do roboty, a na wiosnę wspaniały garni­tur kamgarnowy za sześć rubli groszy dwadzieś­cia, półkoszulek z wysokim stojącym kołnierzy­kiem, czarny fularowy krawat, wiązany w kokardę brązowy kapelusz, mankiety sztywne do przypina­nia i cały komplet kosztownych spinek.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)