WIĘKSZOŚĆ BADANYCH

Tak np. większość badanych twierdziła, że obydwie tablicz­ki zostały uprzednio sprawdzone i okazały się cał­kiem zwyczajne, podczas gdy w rzeczywistości po­kazano im tylko jedną. A oto inna szczególnie ude­rzająca demonstracja: badanych proszono, by wy­brali sobie dowolną linijkę z książki nie znanej Lehmannowi, który zawczasu wypisał był jakieś niezrozumiałe bazgroły na tablicy. Gdy tablicę na­gle odsłaniano, niektórzy z badanych nie mogli wyjść z podziwu, „czytając” na niej coś, w czym dopatrywali się bliskiego skojarzenia; i oczywiście owemu olśnieniu dawali wyraz iw swych sprawo­zdaniach.Kiedy dochodzi do wykazania, w jaki sposób te rozmaite źródła błędu prowadzą do przesądu, Leh­mann wymienia dwie drogi: bezpośrednią i pośred­nią.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)