WIĘKSZOŚĆ LUDZI

Większość spośród tych ludzi, zaczynając od amatorskiej zabawy w aktorstwo lub muzykę, już wkrótce przeistacza się w zawodowców. Podział na „zabawianych” „bawiących” nie ulega przez to zatarciu, lecz przeciwnie, pogłębia się wraz z wyrastaniem no­wych idoli.Wyjściem z owego błędnego koła mogłoby być jedynie odbudowanie form twórczej i bezintere­sownej zabawy. Zabawa jednak wymaga aktywi­zacji energii psychicznej, którą rozrywka usypia ubezwłasnowolnia, wymaga różnorodności, a za­razem wspólnoty upodobań, które rozrywka jedy­nie uniformizuje. Wreszcie wymaga od bawiących się na tyle pewności siebie, aby stać ich było rów­nież na wystawienie się na śmieszność.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)