WIZJA SPOŁECZEŃSTWA

Jeśli bowiem mówiłem przed chwilą, że cał­kowicie wyobrażalną — jeśli już nie znaną z auto­psji — jest wizja społeczeństwa, w którym wysoki standard urządzeń cywilizacyjnych, a nawet pe­wien poziom tradycyjnie rozumianej oświaty sty­ka się bezpośrednio z wandalizmem w użytkowa­niu owych urządzeń czy najbardziej brutalnymi formami współżycia, to dzieje się tak dlatego, iż owemu postępowi standardu materialnego nie to­warzyszy nie tylko elementarna dyscyplina spo­łeczna, lecz także czytelnie zdefiniowana koncep­cja wyższego modelu obyczajowego, nie towarzy­szą wskazania dotyczące nie tylko materialnych, ale i obyczajowych form awansu kulturalnego i społecznego.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)