WŁASNE WRAŻENIA

Można się o tym przekonać oglądając każ­dym z osobna okiem inny obraz; w pewnych wa­runkach widzi się wtedy jeden spójny obraz, w któ­rym połączone są elementy obydwu, albo też je­den z nich jest całkowicie zniesiony. Percepcja za­kłada więc naszą aktywną pracę konstrukcyjną, a nie tylko bierny odbiór. W tej konstrukcji część materiału składa się z bodźców dochodzących nas z zewnątrz, a część pochodzi z magazynu wcześniej­szego doświadczenia. To doświadczenie z kolei składa się z jednej strony z naszych własnych dawniejszych wrażeń zmysłowych, a z drugiej — z informacji przekazanych nam przez innych lu­dzi; informacje zaś mogą dotyczyć nie tylko rze­czy „realnych”, ale również przedmiotów wiary, takich jak czarownice, duchy lub olbrzymy.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)