WSPÓŁCZEŚNI LEKARZE

Współcześni lekarze nie mieli zamiaru zwracać w ogóle uwagi na takie bajki, aczkolwiek one to prawdopodobnie naprowadziły Jennera na pomysł późniejszych eks­perymentów, które utrzymywał zrazu w tajemni­cy, obawiając się, nie bez racji, że jego koledzy nie byliby skłonni traktować ich poważnie. A jed­nak, mimo iż w tej hałdzie szlaki może czasem trafić się grudka złota, główny zrąb medycyny ludowej zasługuje zapewne na to, aby uznać go za zbiór przesądów; co nie znaczy, by medycyna ta nie mogła przynosić pewnej korzyści dzięki efektowi placebo, który sprawia, że jaki bądź śro­dek, byle tylko pacjent szczerze weń wierzył, może w niektórych przypadkach dawać dobre rezultaty.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)