WYCZYNOWY SPORTOWIEC

Wyczynowy sporto­wiec jedynie z pozoru nawiązuje do tradycji sta- rogreckich igrzysk. W istocie, jak pisze Huizinga, „postawa zawodowego gracza nie jest już praw­dziwie ludyczna, nie ma w niej spontaniczności i beztroski. […] W dzisiejszym życiu społecznym sport zajmuje miejsce obok właściwego procesu kulturowego, ten zaś toczy się poza nim.” (s. 277)W tym też mniej więcej momencie miejsce zaba­wy zaczyna zajmować rozrywka. Jej zasadniczą cechą w nowoczesnym społeczeństwie jest nie uczestnictwo, lecz oglądanie, a więc nie postawa aktywna, lecz bierna. Wspomniany tu już Morin nazywa społeczeństwo współczesne społecznością „oglądaczy”, widzów, i nazwie tej nie można od­mówić słuszności. Wszystko, co należy do współ­czesnego świata rozrywki, dociera do nas poprzez oglądanie.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)