WYSTĘPUJĄCE ZJAWISKA

Jeśli występuje w jego łonie — to jedynie jako relikt przeszłości, zjawis­ko marginalne i rzekomo nietypowe. Poza tym, w myśl założeń owej schematycznej koncepcji, wszystko, a więc i występek, jest zjawiskiem ści­śle klasowym powiązanym z walką klas i wal­ką polityczną toczącą się w naszym kraju. Fałszy­we domniemanie, jakoby wszystkie dziedziny lu­dzkiej aktywności nosiły na sobie nieodwołalne piętno klasowości, uzupełniano więc na dodatek tezą o ich politycznej intencjonalności. W tych warunkach zbrodnia, nawet najbardziej banalna, stawała się sprawą polityczną. Ale we wszelkiej kradzieży, morderstwie, defraudacji czy innych wykroczeniach, znanych ludzkości od czasu, kiedy Kain zabił Abla, dopatrywano się wrogiej dzia­łalności politycznej, znajdującej swoje miejsce w bogatym rejestrze chwytów, stosowanych przez wroga w walce przeciwko władzy ludowej.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)