WZAJEMNA ZNAJOMOŚĆ

Ludzie znają się nawza­jem, nagłe zmiany statusu majątkowego lub nagłe zniknięcie kogokolwiek musi powodować po­wszechne zainteresowanie. Nawet zjawienie się no­wej osoby należy dokładnie ukrywać, i tak na przykład oficer milicji, prowadzący śledztwo w Ta­jemniczej katarynce, musi udawać zastępcę na­czelnika poczty, aby samą swoją obecnością nie spłoszyć przestępców. Ta małomiasteczkowa w istocie atmosfera znaj­duje swoje przedłużenie w samych postaciach prze­stępców. Polska powieść kryminalna obraca się tu w kręgu szczególnej ascezy. Niechętna motywom takim jak gwałtowna chęć zysku i wzbogacenia się — co zresztą, jak pisałem o tym wyżej, jest czynem wysoce nierozważnym, gdy zamożność bu­dzi podejrzenie — nieufna wobec hipotezy, że mi­łość, zazdrość i namiętność erotyczna przy dość dużej swobodzie obyczajowej i łagodnym prawie rozwodowym może stać się powodem morderstwa.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)