WZROK KU GWIAZDOM

Wydawcy literatury po­pularnej także podnieśli wzrok ku gwiazdom, a je­den z nich wydał podobno kolekcję książek astro­logicznych z pierwszym nakładem 750 tysięcy egzemplarzy.Podrzędniejszą gałęzią przesądu skomercjalizo­wanego jest sprzedaż amuletów, maskotek i taliz­manów. Miałem sposobność rozmawiać na ten temat z włoskim lekarzem, członkiem pewnego instytutu badań medycznych; po lekturze pracy poświęconej czarownictwu afrykańskiemu rozmów­ca mój objaśnił, że w zasadzie takie same wierze­nia i praktyki są rozpowszechnione na terenie, którym on się zajmuje. A nie są one także obce wiej­skim okręgom Brytanii.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)