Z POWODU TRUDNOŚCI

Po pierwsze, z powodu omó­wionej juz przez nas obszernie trudności rozstrzygania, co mamy uznawać za przesąd; po drugie, dlatego że dane empiryczne są skąpe. Większość informacji, jakimi możemy rozporządzać, odnosi się do przesądów podzielanych społecznie i do rze­komych doznań tajemnych. Spróbujemy stworzyć na tej podstawie jakiś względnie całościowy obraz, posługując się w tym celu dwoma uzupełniającymi się sposobami; rozpoczniemy od nieco impresyj­nego przedstawienia anegdotycznego materiału, by następnie przejść do zdania sprawy z różnych ba­dań ankietowych.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂