ZABAWA WŁASNEGO ŻYCIA

Pytanie „w co się bawić?”, które unosi się nad Polską w znanej piosence Wojciecha Młynarskie­go, jest pytaniem stosunkowo nowym. Wprawdzie żyjemy dzisiaj w okresie zdominowanym przez problematykę zabawowo-rozrywkową — wystar­czy bowiem zastanowić się jedynie, ile miejsca po­święca prasa dyskusjom na temat festiwali pio­senkarskich, zespołów big-beatowych czy działal­ności estradowej — to jednak/ gdy sięgniemy pa­mięcią dwadzieścia mniej więcej lat wstecz, spo­strzeżemy, że przemożne dzisiaj wołanie o rozryw­kę było wówczas prawie całkiem nieobecne. Wpływał na to nie tylko fakt ogromnych znisz­czeń wojennych i nędzy, nie sprzyjającej nadmier­nej zabawie; istnieją rozrywki nie wymagające specjalnych nakładów finansowych ani też szcze­gólnie dogodnych warunków materialnych.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)