ZAPLECZE KULTURY

Powinna ona, w oparciu o szeroko i mądrze pojęte zaplecze kultury narodowej z jed­nej, a zrozumienie nowych potrzeb społecznych oraz nowych możliwości zawartych w nowoczes­nych środkach masowego przekazu z drugiej stro­ny, stać się rodzajem sztancy pozwalającej for­mować nowy obyczaj, dzięki któremu łatwiej będzie poszczególnym ludziom i zespołom ludzkim odnaleźć się w nowej sytuacji historycznej. Po­winna być bodźcem pobudzającym ich ciekawość i aktywność umysłową w kierunku nowych za­dań, jakie przed nami wszystkimi stoją.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂