ZASADNICZY POWÓD

Za­sadniczym jednak powodem, dla którego zorgani­zowana rozrywka nie wydawała się należeć do podstawowych potrzeb społecznych drugiej poło­wy lat czterdziestych, było to, że życie psychiczne pokolenia dopiero co uwolnionego od okupacyjne­go i wojennego koszmaru nie wymagało sztucz­nych podniet, aby nabrać smaku atrakcji i pełni. Dla ludzi, którzy przeżyli wojnę, zasadniczą atrak­cją było odszukiwanie śladów swego dawnego nor­malnego życia wśród obecnych ruin i zgliszcz. Było spotykanie znajomych, przyjaciół, często członków rodziny, z którymi rozdzieliły ich wojenne losy. Było wreszcie instalowanie w nowej sytuacji pier­wszych zrębów swego dalszego życia. Gdy dodamy do tego następujące tuż po wojnie wielkie mi­gracje ludności, związane ze zmianą granic Polski, uświadomimy sobie bez trudu, że człowiek drugiej połowy lat czterdziestych po prostu nie potrzebo­wał, aby go bawiono lub rozrywano, odnajdując we własnym życiu wystarczającą dawkę emocji, napięć, momentów smutnych i radosnych.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)