ZBIEG OKOLICZNOŚCI

Zdrowo wyglądająca kobieta w średnim wieku matka pięciorga dzieci, zgłosiła się w marcu 1965 roku do jednego ze szpitali w Kanadzie w celu poddania się niewielkiej operacji. Zabieg był nie­skomplikowany i przebiegł bez zakłóceń; kobieta odzyskała przytomność przed opuszczeniem sali operacyjnej. Godzinę później nastąpiła wszelako na­gła zapaść i pomimo zastosowania wszelkich moż­liwych środków lekarskich chora zmarła następ­nego ranka. Sekcja ujawniła rozległy krwotok we­wnętrzny, głównie z nadnerczy, bez żadnych zmian patologicznych, które mogłyby go tłumaczyć.W ja­kiś czas później chirurdzy dowiedzieli się, że kie­dy zmarła miała pięć lat, była u wróżki, która przepowiedziała jej śmierć w wieku czterdziestu trzech lat; jej czterdzieste trzecie urodziny przy- padły akurat tydzień przed operacją i chora po­wiedziała swojej siostrze oraz jednej z pielęgnia­rek, ze me^ spodziewa się przeżyć zabiegu.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)