ZROZUMIEĆ ZAINTERESOWANIE

Zrozumieć to nagłe zainteresowanie zbrodnią i występkiem, zainteresowanie o wiele żywsze od tego, które później, w latach nam bliższych, wzbu­dzały sensacyjne procesy Kota czy Denocha, moż­na jedynie wówczas, kiedy przymierzy się realia, ujawniane przez publiczne procesy sądowe, do tej koncepcji występku i wykroczenia, którą prasa i oficjalna pedagogika społeczna lansowały przez kilkanaście lat poprzednich.W schematycznej pedagogice społecznej, jaką uprawiano u nas mniej więcej do połowy lat pięć­dziesiątych, występek i zbrodnia, mimo iż zdarza­ły się niewątpliwie, należały jednak do tematów, których mówiło się niechętnie. Niechęć ta pocho­dziła zarówno stąd, że w opisach czy choćby na­wet relacjach o zbrodni dopatrywano się czynnika mogącego rozbudzać wyobraźnię odbiorcy i oży­wiać tkwiące w nim niezdrowe instynkty (litera­turę sensacyjną i kryminalną Zachodu traktowano przecież jako produkt schyłkowy, żerujący na „najniższych instynktach” i będący symptomem rozkładu społeczeństwa kapitalistycznego), jak przede wszystkim z założenia, że społeczeństwo budujące socjalizm jest w zasadzie społeczeństwem, któremu zbrodnia jest obca.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)