ZROZUMIENIE ZJAWISKA

Nazywanie czegoś „emocjonalnym” nie zbliża nas do zrozumienia zjawiska i Wundt w tym ustę­pie co najwyżej ubiera laickie pojęcia w uczony kostium. Jego autentyczny wkład do nauki leży w dziedzinie psychologii doświadczalnej: przyciąg­nął on do swego laboratorium grupę utalentowa­nych badaczy, z których wielu pozostawiło po so­bie ślad w dziejach rodzącej się dyscypliny. W gru­pie tej był między innymi syn duńskiego oficera, Alfred Lehmann, który później otrzymał katedrę psychologii w Kopenhadze. Liczne pisma Lehmanna obejmują prace z dzie­dziny psychofizyki, psychologii fizjologicznej i sta­nów hipnotycznych.

Witam Cię na moim blogu, będą tu poruszane tematy odnośnie mieszkania, ponieważ to jest mój konik. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)